வெள்ளி, 9 ஏப்ரல், 2010

சம்சன் பெலிக்ஸ்

நானும்
என் நண்பன்
சம்சன் பெலிக்ஸ் 
ஒரு மாலை ஆபீஸ்
சந்டிப்ப்பு .

கருத்துகள் இல்லை: