வெள்ளி, 16 ஏப்ரல், 2010

இனி அப்படி ஒரு படம் வருமா ?

                                   
நண்பா  "சலங்கை ஒலி"
படம் ரொம்ப பிடிக்கும் . .....
இனி அப்படி ஒரு படம் வருமா ?
என் வாழ்கை கதை  போல படம் இருக்கும் .
.