சனி, 17 ஏப்ரல், 2010

முடியுமா?

எல்லா stage'லயும் 
டான்ஸ் ஆடலாம்.. 
ஆனா கோமா stage 'ல 
டான்ஸ் ஆட 
முடியுமா?